Kitap bilgi için:

Danışmanlık

Aşçılık alanına giren her türlü danışmanlık görüşülebilir.

Aşçılık danışmanlığıyla ilgili birkaç örnek
- Kitap yazımı
- Mutfak tasarımı
- Aşçılık eğitimiyle ilgili konular
- Mutfak personeli organizasyonu
- Pişirme teknikleri
- Mutfak hijyeni
- Mutfak ekipmanları
- vb

Bir örnek

Mutfak tasarımı

MUTFAK YERLESİM KRİTERİ

Bu alanda uyulması gereken hiç bir ideal mutfak modeli yoktur. Her kuruluşun kendine özgü farklı olanakları vardır. Burada önemli olan mevcut veya yapılması gereken mutfak konumunun en iyi şekilde, gerçekleştirilmesidir. Ancak, her konuda olduğu gibi bu konuda da uyulması gereken bazı temel kurallar vardır. Rast gele gerçekleştirilen bir mutfak, ileride, büyük aksamalara ve daha fazla para harcamalara neden olur.

Bu işin en etkin çözümü mimar, işletmeci, mutfak şefi ve müteahhidin ortaklaşa çalışmalarıdır.

Mimar: Yapı ve plan, proje konusunda en bilgili kişidir. Ancak mutfak konusu bazı özel detayları gerektirdiği için, mimarın bu hususta, kesinlikle, bilgilendirilmesi gerekir.

Mal sahibi veya işletmeci: Mutfağa gereken bütçeyi sağlayan kişidir. Bu yüzden onun onayı alınmalıdır.

Mutfak şefi ya da sorumlusu: Gerçekleşecek mutfakta, ne iş yapılacağını, kaç kişi çalışacağını, yapılacak iş için ne kadar alan gerektirdiğini, mutfakta kaç bölümün olacağını ve özel gereksinim alanlarını en iyi bilen kişidir. Bu kişiye mutlaka başvurulması gerekmektedir.

Müteahhit: Yapım işini gerçekleştirecek kişidir. Bu kişinin yapıda kullanılacak malzeme ve yapım sırasında dikkat edilecek özellikler konusunda bilgilendirilmesi gerekir.

Yeni veya eski yapı olsun, mutfak yerleşimi, çok önemli bir tasarım gerektirir. Ortaklaşa tasarımla gerçekleştirilen bir mutfakta, çalışmak ve yemek yapmak mutlaka daha verimli olur. Üstelik, projenin tasdikinde resmi makamlar zorluk çıkarmaz. Aynı zamanda, resmi makamlarca yapılan sağlık ve hijyen kontrollerinde de daha az sorun yaşanır.

REFERANSLAR

Arçelik pişirme cihazlarında danışmanlık yaptım ve pişirme rehberi olarak 2 adet kitapçık yazdım. Arçelik ve Beko fırınlarının içinden Pişirme Rehberi diye çıkan kitapçığı ben hazırladım. Kitapçıkların içinde benim kimliğim ve durumun belirtilmekte.